Viziunea


Postat la 2021-05-05 19:09:10

Apărarea și promovarea intereselor fabricanților români de produse de uz veterinar în relațiile cu organele statului;

Participarea cu rol consultativ la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare a activității de fabricație a produselor de uz veterinar, precum și la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și alte organizații;

Obținerea statutului de reprezentant permanent în Consiliul Științific și Consiliul Consultativ al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

Participarea în calitate de observator, printr-un reprezentant oficial, care nu reprezintă un producător, în Comisia pentru autorizarea produselor medicinale veterinare de la nivelul ANSVSA-ICBMV;

Efectuarea demersurilor pe langă autoritatea competentă din România pentru co-participarea asociației la desemnarea reprezentanților României în grupurile de experți și ca membru în cadrul Comitetul pentru Produse Medicinale Veterinare, din Agenția Europeană a Medicamentului;

Încheierea unor memorandumuri, protocoale, etc. cu alte organizații și asociații care acționează în domeniu, pentru promovarea unor proiecte comune;

Promovarea imaginii Asociației prin toate mijloacele mass-media și alte publicatți de profil medical-veterinar și organizarea de mese rotunde, simpozioane, conferințe, etc;

Participarea la realizarea unor activități de interes public național în domeniul specific de activitate;


Înființarea unor societați comerciale, ale caror dividende, dacă nu se reinvestesc, să fie folosite în mod obligatoriu pentru scopul Asociației.

 Share: